Show simple item record

dc.contributor.authorLyngstad, Idar
dc.date.accessioned2020-06-22T12:46:01Z
dc.date.available2020-06-22T12:46:01Z
dc.date.created2019-11-20T09:46:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLyngstad, I. (2019). Motstridende mål i kroppsøving i Norge - en analyse av læreplanene i faget i perioden 2006 til 2015. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(2), 22-33. doi:en_US
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659041
dc.description.abstractSiden 2006 har læreplanens formål og kompetansemål i kroppsøving i norsk skole blitt endret i 2012 og 2015. I denne artikkelen er det foretatt en analyse av endringer i formål og kompetansemål i læreplanene i kroppsøving i perioden fra og med 2006 til 2015. Grunnlaget for analysen er hentet fra teori om kroppsøvingsfagets mål og begrunnelse av Peter J. Arnold (1988) og Claes Annerstedt (2001). Analysen viser at målformuleringene i læreplanene har blitt utviklet i et spenningsfelt mellom et ferdighets- og prestasjonsfokus, som definerer måloppnåelse hos eleven etter forhåndsdefinerte fysisk-motoriske kriterier og rene idrettslige prestasjoner på den ene siden, og på den andre siden mål om individuell ferdighetslæring som definerer måloppnåelse etter øvings- og treningsprinsipper som er relevante for å oppnå kroppslig utvikling og helse ut ifra elevens læreforutsetninger, som er ulike. Kunnskapsdepartementet forsøker å ivareta to ulike forståelser om mål i kroppsøving som det er krevende å forene i et helhetlig fagsyn i læreplanen. Læreplaner i framtiden vil trolig også utvikles i et spenningsfelt mellom disse ulike forståelsene av formål og kompetanser i faget, men det er usikkert hvor fruktbart dette vil være.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleMotstridende mål i kroppsøving i Norge - en analyse av læreplanene i faget i perioden 2006 til 2015en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2019 Forfatterneen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330::Idrettspedagogikk og -psykologi: 333en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber22-33en_US
dc.source.volume3en_US
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Educationen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/jased.v3.1240
dc.identifier.cristin1749705


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal