Show simple item record

dc.contributor.authorFuglseth, Kåre Sigvald
dc.date.accessioned2020-07-07T08:13:31Z
dc.date.available2020-07-07T08:13:31Z
dc.date.created2020-05-07T15:24:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationFuglseth, K. S. (2020). Digital danning med m-læring?: Danningsdidaktiske perspektiv på læring med digitale ressursar. Prismet, 71(1), 45-58. doi:en_US
dc.identifier.issn2535-311X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660901
dc.description.abstractArtikkelen presenterer og drøftar m-læring i lys av danningsdidaktiske teoriar for å utvikle kunnskap om lærarens profesjonsfaglege digitale kompetanse. M-læring er læring med mobile einingar som mobiltelefon og nettbrett. Artikkelen byggjer på resultat frå eit prosjekt gjennomført blant RLE-lærarstudentar om digitale læringsressursar i filosofi- og etikkundervisning. I utgangspunktet starta prosjektet med ei skeptisk haldning, men vi vart positivt overraska. Terskelen for bruken er særs låg, og dei teknologiske løysingane er stabile, enkle og intuitive. Særleg dei kreative og aktiviserande verktøy som ligg i desse, gjev nyttig danningspotensiale. Artikkelen viser òg til ei rad klassiske danningsdidaktiske problemstillingar som i møte med digital teknologi får ny aktualitet, og som er til god hjelp for læraren. Det er lett å gløyme at innhaldselementet i undervisninga legg premiss for undervisningsmetoden. Danningsteorien om undervisning som «peiking» frå den tyske pedagogen Klaus Prange blir ei særleg god hjelp til å forstå det som skjer i m-læring.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherIKO - Kirkelig pedagogisk senteren_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleDigital danning med m-læring? : Danningsdidaktiske perspektiv på læring med digitale ressursaren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 Forfattaraneen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550en_US
dc.source.pagenumber45-58en_US
dc.source.volume71en_US
dc.source.journalPrismeten_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.5617/pri.7873
dc.identifier.cristin1809834


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal