Show simple item record

dc.contributor.authorForsbakk, Bente
dc.date.accessioned2020-07-15T09:12:09Z
dc.date.available2020-07-15T09:12:09Z
dc.date.created2020-02-25T18:41:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationForsbakk, B. (2020).En studie av temavalg i barnehagelærerstudentenes bacheloroppgave i lys av barnehagens samfunnsmandat. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6, 17-31. doi:en_US
dc.identifier.issn2387-5739
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667488
dc.description.abstractBarnehagelærerstudentenes bacheloroppgave skal være praksisrettet og forskningsbasert, og den blir dermed en bidragsyter til barnehagelærerens kompetanse. Barnehagens samfunnsmandat er nedfelt i Barnehageloven, og blir nærmere utdypet i Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Denne artikkelen retter et kritisk blikk mot studentenes temavalg i bachelorskrivingen og diskuterer dette opp mot mandatet. Ivaretar studentene fagområdene i Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, eller er det områder som ikke blir ivaretatt? Dokumentanalysen av 190 bacheloroppgaver fra perioden 2012–2015 viser stor temarikdom som dekker mange av fagområdene, men fagområdet Etikk, religion og filosofi er lite vektlagt. Det samme gjelder realfagsområdet Antall, rom og form; på tross av satsingen på realfag i skole og barnehage. Det er dessuten svært få studenter som skriver om tema som vennskap, humor, lokalhistorie, kulturformidling og teknologi. Studentenes bacheloroppgave spiller en sentral rolle i studentens identitetsdanning og faglige fundament, og bacheloroppgaven bør ansees som en ressurs for å imøtekomme barnehagens samfunnsmandat.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEn studie av temavalg i barnehagelærerstudentenes bacheloroppgave i lys av barnehagens samfunnsmandaten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 The Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000en_US
dc.source.pagenumber17-31en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikken_US
dc.identifier.doi10.23865/ntpk.v6.1863
dc.identifier.cristin1797495


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal