Show simple item record

dc.contributor.authorGotvassli, Kjell Aage
dc.contributor.authorMoe, Torill
dc.date.accessioned2020-07-15T10:06:29Z
dc.date.available2020-07-15T10:06:29Z
dc.date.created2020-04-26T15:51:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGotvassli, K. A. & Moe, T. (2020). Pedagogiske ledere og godt faglig skjønn. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(1), 39-55. doi:en_US
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669145
dc.description.abstractArtikkelen drøfter hvordan pedagogiske ledere oppfatter begrepet godt faglig skjønn og hvordan de arbeider med godt faglig skjønn, slik som formulert i rammeplanen av 2017: «Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn». Datamaterialet består av dybdeintervjuer med i alt åtte pedagogiske ledere. Begrepet godt faglig skjønn forbindes med uforutsigbarhet og innfløkte situasjoner som krever intuisjon og innlevelse. De pedagogiske lederne knytter det også til en vurdering av hva som er barnets beste, noe som krever en kombinasjon av praksiserfaringer og teoretisk kunnskap. Mange har en oppfatning av at for utstrakt bruk av faglig skjønn kan være uheldig. Det kan gi for stor variasjon og uoversiktlighet i det pedagogiske arbeidet og føre til utrygghet hos barna. De pedagogiske lederne bruker lederstrategier slik som veiledning, felles refleksjon og motivasjon for å sikre bred enighet innad i ansattgruppen omkring bruken av faglig skjønn. Et siste viktig funn er at bruken av faglig skjønn er avhengig av hvor innfløkt situasjonen er, og av hvilke begrensninger som ellers er i situasjonen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titlePedagogiske ledere og godt faglig skjønnen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 The Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber39-55en_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksisen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.23865/up.v14.2064
dc.identifier.cristin1808099


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal