Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuglseth, Kåre Sigvald
dc.contributor.authorStraum, Olav Kansgar
dc.date.accessioned2020-07-23T11:58:49Z
dc.date.available2020-07-23T11:58:49Z
dc.date.created2020-06-22T08:18:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationFuglseth, K. S. & Straum, O. K. (2020). Store sprik. Ei gransking av modulen «RLE i PEL» i grunnskulelærarutdanninga. Prismet, 71(2), 141-160.en_US
dc.identifier.issn2535-311X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670034
dc.description.abstractArtikkelen presenterer resultat frå ei gransking av modulen religion, livssyn og etikk i den nye, norske femårige grunnskulelærarutdanninga frå 2017. Modulen er fastlagt i forskrifta for utdanninga og er obligatorisk for alle studentar. Undersøkinga byggjer først og fremst på materiale frå emne- og studieplanar, og viser store sprik mellom dei tolv lærarutdannings- institusjonane i den lokale implementeringa av dei nasjonale retningslinene for modulen når det gjeld organisering og innhald. Det var djupe faglege og politiske stridar kring innfø- ringa av faget, noko som kan forklare dei skilnadene vi har i dag. Formuleringa i forskrifta om ein «integrert modul» har vore gjenstand for vide tolkingar. På bakgrunn av dei publi- serte planane vurderer vi det slik at mange lærarstudentar ikkje vil få den utdanninga som forskrifta legg opp til, og at nokre institusjonar kan seiast å bryte med henne.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherPrismeten_US
dc.relation.urihttps://journals.uio.no/prismet/article/view/8003/7181
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleStore sprik. Ei gransking av modulen «RLE i PEL» i grunnskulelærarutdanningaen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterne, 2020en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164en_US
dc.source.pagenumber141-160en_US
dc.source.volume71en_US
dc.source.journalPrismeten_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin1816506


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal