Show simple item record

dc.contributor.authorSætertrø, Odil
dc.coverage.spatialNorge, Nord-Trøndelagen_US
dc.date.accessioned2021-01-19T13:57:15Z
dc.date.available2021-01-19T13:57:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7456-836-5
dc.identifier.issn2535-2733
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2723725
dc.description.abstractRapporten er basert på et utviklingsprosjekt for utprøving av ny modell for gjennomføring av praksisstudiet i profesjonsutdanningen i vernepleie ved fakultet for sykepleie- og helsevitenskap (FSH) i Nord universitet. Intensjonen med den nye modellen var å få etablert et tettere samarbeid mellom praksisfeltet og utdanning samt å få styrket kvaliteten i praksisstudiet. De som deltok var studenter fra 1. og 2. år på vernepleierutdanningen, praksisveiledere fra praksissteder i nedslagsfeltet og fagansvarlige fra praksisemnene 1.og 2. studieår fra vernepleierutdanningen. Aksjonsforskning ble anvendt som metode og evaluering av prosjektet ble gjennomført ved hjelp av fokusgruppeintervju med praksisveiledere og studenter som deltakere. Hovedfunn i prosjektet viser at en langsiktig lederforankret samarbeidsavtale der faste møtepunkter mellom praksisfelt og utdanningsinstitusjon er nedfelt kan bidra til et tettere samarbeid. Møtepunkter satt i system mellom praksisveiledere, studenter og fagansatte er viktige samarbeidsarenaer for gjensidig utveksling av informasjon, utvikling av felles forståelse for kompetansekrav og kan bidra til å sikre et systematisk samarbeid som har vært etterlyst. Videre funn viser at veiledningskontrakt mellom student og en definert kompetent praksisveileder bidrar til å strukturere veiledningsprosessen og gir gode forutsetninger for læring i praksisstudiet. Videreføring av praksisplassbeskrivelser og studenter i par blir gode verktøy i den nye modellen for å sikre kvalitet i praksisstudiet. Utviklingsprosjektet pågikk i 2016-2018.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNord universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesFoU-Rapport / Nord universitet;69
dc.subjectaksjonsforskningen_US
dc.subjecthelse- og sosialfaglig profesjonsutdanningen_US
dc.subjectpraksisstudieren_US
dc.subjectveiledningen_US
dc.subjectprofesjonskunnskapen_US
dc.subjectvernepleieren_US
dc.titleTettere samarbeid og styrket kvalitet i praksisstudiene: Erfaringer fra et aksjons-forskningsprosjekt ved vernepleierutdanningen i Nord universiteten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.source.pagenumber58en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record