Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Anne-Jorunn
dc.contributor.authorBolsø, Agnes
dc.contributor.authorHellstrand, Ingvil Førland
dc.date.accessioned2021-02-03T14:45:55Z
dc.date.available2021-02-03T14:45:55Z
dc.date.created2020-12-11T13:35:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBerg, A.-J., Bolsø, A. & Hellstrand, I. F. (2020). Posthumanistiske muligheter og transhumanistiske blindspor i det antropocene. Tidsskrift for kjønnsforskning, 44(4), 285-298. doi:en_US
dc.identifier.issn1891-1781
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2726034
dc.description.abstractBåde posthumanisme og transhumanisme er innganger til å problematisere grensene mellom teknologi, natur og mennesker i en tid der menneskene påvirker planeten jorden på helt fundamentale måter. Den menneskelige påvirkningen er så stor at det argumenteres for at jorden nå er inne i en ny geologisk tidsalder, navngitt som den «antropocene» tidsalder. I denne artikkelen gjør vi rede for transhumanisme og posthumanisme som ulike posisjoner i nye diskusjoner om menneskets rolle og ansvar i det antropocene. Vi drøfter prinsipielle etiske, vitenskapsteoretiske og politiske forskjeller mellom dem. Transhumanisme handler om radikal «forbedring» av mennesket gjennom utnytting av teknovitenskapelige nyvinninger, mens posthumanisme i større grad handler om mennesket i relasjon til det ikke-menneskelige, slik som teknologi, klima og dyr. Med vekt på feministisk vitenskapskritikk og feministisk økologi argumenterer vi for at posthumanisme er et viktig tenkeverktøy for å problematisere, forstå og utfordre menneskets tradisjonelle posisjon og rolle i antropocen tidsalder. I motsetning til transhumanisme, som representerer en vedvarende menneskesentrert posisjon, er posthumanisme, og da særlig feministisk posthumanisme, en teoretisk posisjon som ser utover forestillingen om et universelt menneske og fastholder en mindre hierarkisk tilnærming til hvordan mangfoldige arter, kropper, økosystemer og teknologier står i relasjon til hverandre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titlePosthumanistiske muligheter og transhumanistiske blindspor i det antropoceneen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 The Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber285-298en_US
dc.source.volume44en_US
dc.source.journalTidsskrift for kjønnsforskningen_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1891-1781-2020-04-04
dc.identifier.cristin1858783
dc.relation.projectUniversitetet i Stavanger: IN-12709en_US
dc.relation.projectUniversitetet i Stavanger: IN-11621en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal