Show simple item record

dc.contributor.authorBørve, Elin
dc.contributor.authorSøraunet, Gunn Anita
dc.contributor.authorSelmer-Olsen, Maria
dc.date.accessioned2021-02-04T12:44:16Z
dc.date.available2021-02-04T12:44:16Z
dc.date.created2020-10-29T17:38:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBørve, E., Søraunet, G. A. & Selmer-Olsen, M. (2020). Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning: studenters erfaringer med veiledning under studiet. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(1), 90-103. doi:en_US
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2726175
dc.description.abstractThe purpose of this article is to increase insight into how mentoring in the workplace is experienced by students in work-based early childhood teacher education. Kindergarten plays a key role as a learning environment in the course of the students, and the goal of the mentoring given here is to support the students’ learning process. The results are based on qualitative data from focus group interviews, and show that students perceive mentoring as a meaningful contribution to their learning process. However, we find large variations in the way things are organized, and the clarification of roles is a topic rarely articulated between students and mentors. In particular, the absence of such clarification in the transition to the student role seems to create challenges for the students.en_US
dc.description.abstractArtikkelens hensikt er å bidra til økt innsikt i hvordan veiledning på egen arbeidsplass erfares av studenter på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Barnehagen er en viktig læringsarena i studietiden, og veiledning i egen barnehage skal støtte studentenes læringsprosess. Resultatene er basert på kvalitative data fra fokusgruppeintervju, og viser at studentene opplever veiledning som et betydningsfullt bidrag til egen læring. Imidlertid finner vi store variasjoner i organisering, og at rolleavklaring mellom studenter og veiledere har vært et lite artikulert tema. Spesielt synes fraværet av rolleavklaring i overgangen til studentrollen å skape utfordringer for studenten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleArbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning : studenters erfaringer med veiledning under studieten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 The Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber90-103en_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksisen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.23865/up.v14.2063
dc.identifier.cristin1843373


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal