Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnudsen, Anders Graver
dc.contributor.authorMathisen, Birgit Røe
dc.date.accessioned2021-03-19T10:39:50Z
dc.date.available2021-03-19T10:39:50Z
dc.date.created2021-01-26T16:42:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKnudsen, A. G. & Mathisen, B. R. (2020). Sårbarhet og avmakt? Arbeidsvilkår for norske mediefrilansere i en endringsutsatt bransje. Søkelys på arbeidslivet, 37(3), 150-167. doi:en_US
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734426
dc.description.abstractSom en følge av strukturelle og økonomiske endringer i den norske mediebransjen, ser andelen frilansere og midlertidige ansatte ut til å øke. Denne artikkelen undersøker gjennom kvantitative data og ulike maktperspektiver i hvilken grad arbeidsvilkårene til frilansere skaper usikkerhet og sårbarhet for en gruppe som står utenfor det regulerte arbeidslivet. Analysen viser at norske mediefrilansere er høyt utdannet og trives med det faglige innholdet i arbeidet. Samtidig er gjennomsnittsinntekten lav, de mangler økonomiske sikkerhetsnett og sliter med å skille jobb og fritid. Norske mediefrilansere er dermed delvis marginaliserte med tanke på vilkårene de arbeider under, samtidig som de har en relativ høy grad av autonomi og faglig frihet.en_US
dc.description.abstractAs a result of structural and economical changes in the Norwegian media industry, the proportion of freelancers and temporary employees appears to be increasing. Through quantitative data and perspectives on power, this article examines to which extent working conditions for freelancers create uncertainty and vulnerability for a group that is outside the standard employment relationship. Norwegian media freelancers are highly educated and value the professional content of their work. At the same time, average income is low, they lack financial safety nets and struggle to separate work and leisure. Norwegian media freelancers are thus partially marginalised in terms of the conditions under which they work, while also having a relatively high degree of autonomy and professional freedom.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleSårbarhet og avmakt? Arbeidsvilkår for norske mediefrilansere i en endringsutsatt bransjeen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterne, 2020en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310en_US
dc.source.pagenumber150-167en_US
dc.source.volume37en_US
dc.source.journalSøkelys på arbeidsliveten_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-7989-2020-03-02
dc.identifier.cristin1879798


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal