Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnutsen, Bjørn Olav Haram
dc.contributor.authorTvetbråten, Kari
dc.date.accessioned2021-04-28T13:47:39Z
dc.date.available2021-04-28T13:47:39Z
dc.date.created2021-01-19T16:08:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKnutsen, B. O. & Tvetbråten, K. (2021). Hvorfor så ambivalent? USAs politikk overfor EUs forsvarsambisjoner. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier, 79(1), 25-38. doi:en_US
dc.identifier.issn1891-1757
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2740227
dc.description.abstractArtikkelen diskuterer forholdet mellom den europeiske integrasjonsprosessen og det atlantiske samarbeidet under USAs ledelse. Problemstillingen artikkelen besvarer er hvilke tilnærminger Trump-administrasjonen har hatt til EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk, og hvordan vi kan forklare denne tilnærmingen. I særlig grad dreier dette seg om balansegangen mellom europeisk strategisk autonomi på den ene siden, og amerikansk lederskap i Nato på den andre. Dette forholdet må forstås i lys av spørsmålet om lederskap i euroatlantisk sikkerhetspolitikk, noe som har vært et gjennomgangstema i europeisk integrasjon siden starten på 1950-tallet. Med en organisasjonsteoretisk tilnærming søker artikkelen å forklare hvorfor USA inntar et mer instrumentelt perspektiv overfor EU. Et slikt perspektiv innebærer at USA prioriterer ressurser til de områdene i verden der USA står overfor de største sikkerhetspolitiske utfordringene. For å forklare denne utviklingen diskuterer artikkelen USAs holdninger til EUs nyere forsvarsinitiativer og supermaktens ambivalens i forhold til disse. I møte med den nye Biden-administrasjonen blir det derfor viktig å avklare grunnlaget for det transatlantiske sikkerhetsfellesskapet. Et slikt fellesskap dreier seg ikke bare om felles interesser, men også om delte normer og verdier om hvordan en skal håndtere felles sikkerhetsutfordringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHvorfor så ambivalent? USAs politikk overfor EUs forsvarsambisjoneren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterne, 2021en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Internasjonal politikk: 243en_US
dc.source.pagenumber25-38en_US
dc.source.volume79en_US
dc.source.journalInternasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studieren_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.23865/intpol.v79.2518
dc.identifier.cristin1874629


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal