Show simple item record

dc.contributor.authorMartinussen, Marit
dc.date.accessioned2015-02-09T08:34:50Z
dc.date.available2015-02-09T08:34:50Z
dc.date.issued2015-02-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275587
dc.description.abstractNyere forskning har vist at vurdering er et viktig virkemiddel for å fremme læring. Som følge av dette har Utdanningsdirektoratet lagt føringer for en ny lærings- og vurderingskultur i norsk skole, som er tydeliggjort i Vurderingsforskriften som kom i 2010. I løpet av de siste årene er det fra sentralt hold satset mye ved hjelp av forskrifter, skriftlig informasjon, veiledere og etterutdanningskurs for lærere, for å få implementert den nye Vurderingsforskriften i skolen. Hensikten med denne studien er å belyse hvilke tanker og refleksjoner noen naturfaglærere har rundt sin egen vurderingspraksis og, hvor langt de er kommet i implementeringen av den nye vurderingsreformen. Det er en kvalitativ fenomenologisk studie der fire naturfaglærere er dybdeintervjuet. Alle informantene hadde formell kompetanse i naturfag, og de hadde lang erfaring som naturfaglærere i skolen. Slemmen har med sine 10 veiledende prinsipper for “vurdering for læring”, konkretisert hvordan man kan implementere “vurdering for læring” i det praktiske arbeidet i klasserommet. Derfor ble de fire naturfaglærernes utsagn om sin vurderingspraksis tolket opp mot disse. Min konklusjon er at disse fire naturfaglærerne ikke bevisst tenker på vurdering som et virkemiddel for å fremme læring i naturfag. Intuitivt nevner de ikke “vurdering for læring” som et sentralt læringsfremmende redskap. Ut fra deres utsagn blir de tolket til å praktisere omtrent halvparten av Slemmens 10 veiledende prinsipper for “vurdering for læring”, dog i varierende grad. Der er ganske store forskjeller mellom de fire naturfaglærerne når det gjelder beskrivelser av sine vurderingspraksiser. Ut fra deres utsagn så virker det også som om disse fire naturfaglærerne har lite bevissthet og refleksjoner om hvorvidt deres tilbakemeldinger fremmer læring hos elevene eller ikke. Den største utfordringen ser ut til å være det å gi elevene mulighet til å få eierskap over sin egen læring, det vil si lære dem å vurdere eget arbeid og justere sin egen læreprosess. Der ser også ut til å være utfordringer når det gjelder å tilpasse videre opplæring ut i fra den informasjonen man har om elevens ståsted, altså fremovermeldinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnaturfagnb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.subjectvurderingsforskriftennb_NO
dc.subjectvurdering for læringnb_NO
dc.titleVurderingsforskriftens inntreden i norsk skole : bruker naturfaglærere vurdering bevisst som et virkemiddel for å fremme læring i naturfag?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber96nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record