Show simple item record

dc.contributor.authorRonold, Kjersti
dc.date.accessioned2015-02-09T08:41:12Z
dc.date.available2015-02-09T08:41:12Z
dc.date.issued2015-02-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275590
dc.description.abstractI denne undersøkelsen har jeg sammenlignet bruk og oppfølging av hjemmelekser i Norge og Finland basert på data fra TIMSS 2011, for å undersøke om lekser kan være en faktor som kan forklare prestasjonsforskjeller mellom de to landene i naturfag. Undersøkelsen viser at norske og finske elever får omtrent like mye lekser, men finske elever får hyppigere lekser med mindre omfang enn de norske elevene. For de forskjellige fagområdene fysikk, kjemi, biologi og geofag, ser det ut som at prestasjonene til elevene kan relateres til hvordan leksene blir gitt. I fysikk og kjemi ser vi at hyppige, korte lekser gir best effekt, mens for biologi og geofag, kan det se ut som at leksene med litt større omfang gir best effekt på elevenes læring. Finske lærere ser ut til å følge opp hjemmeleksene i større grad enn de norske. De kan også se ut som de bruker leksene mer aktivt i timene, hvor det å diskutere leksene i timene er noe majoriteten av lærere i Finland alltid gjør. I Norge er det vanligere at læreren retter leksene og gir tilbakemelding til elevene. Vi ser ingen store forskjeller i prestasjoner hos elevene ut i fra hvilken oppfølging av leksene læreren benytter seg av, men vi ser at det å følge opp leksene generelt er med på å styrke naturfagsprestasjonene til elevene. Vi kan si at bruken og oppfølgingen av hjemmelekser kan være en faktor som påvirker prestasjonsforskjellene i naturfag mellom Norge og Finland, men at det neppe er av de viktigste forklaringene på hvorfor finske elever ligger så langt over norske i prestasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnaturfagnb_NO
dc.subjectleksernb_NO
dc.subjectTIMMS 2011nb_NO
dc.subjectFinlandnb_NO
dc.titleLekser og læring i naturfag – kan vi lære noe fra Finland? En komparativ studie i bruk av lekser basert på data fra TIMSS 2011nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record