Show simple item record

dc.contributor.authorDankertsen, Astri
dc.date.accessioned2022-02-07T12:35:48Z
dc.date.available2022-02-07T12:35:48Z
dc.date.created2021-12-17T11:09:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationDankertsen, A. (2021). Artikulasjoner av kjønn og kultur i samisk psykisk helsevern. Tidsskrift for kjønnsforskning, 45(4), 165-180. doi:en_US
dc.identifier.issn1891-1781
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977486
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøker jeg hvordan forståelser av kjønn og kultur artikuleres av ansatte innenfor feltet samisk psykisk helsevern. Disse artikulasjonene kan gjenspeile både positive og negative diskurser om kjønn og kultur i samiske samfunn. Artikkelen baserer seg på et kvalitativt materiale hvor jeg har intervjuet personer som jobber med psykisk helsevern i samiske områder. Jeg er inspirert av Judith Butlers (1990) teori om performativitet, hvor kjønn skapes og gjenskapes gjennom performative handlinger. Jeg kombinerer dette med perspektiver på myter og realiteter (Kuokkanen 2007; Nystad 2003) knyttet til forståelser av kjønn i samiske samfunn. Jeg argumenterer for at ansatte innenfor psykisk helsevern må reflektere rundt hvordan de selv potensielt kan bidra til å forsterke negative stereotypier i møte med samiske pasienter, gjennom å ureflektert reprodusere dem, noe som kan gi de samiske pasientene et dårligere helsetilbud.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1891-1781-2021-04-02
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleArtikulasjoner av kjønn og kultur i samisk psykisk helsevernen_US
dc.title.alternativeArticulations of Gender and Culture in Sami Mental Health Careen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterne, 2021en_US
dc.subject.nsiVDP::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en_US
dc.subject.nsiVDP::Women's and gender studies: 370en_US
dc.subject.nsiVDP::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en_US
dc.subject.nsiVDP::Women's and gender studies: 370en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.source.pagenumber165-180en_US
dc.source.volume45en_US
dc.source.journalTidsskrift for kjønnsforskningen_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1891-1781-2021-04-02
dc.identifier.cristin1969833


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal