• Bruk av refleksjon i sykepleierstudentenes kunnskapsutvikling 

      Aasen, Bjørg; Bratseth, Kristin (Master thesis, 2007)
      Avhandlingen omhandler bruk av refleksjon i sykepleierstudenternes praksisstudier. En fast gruppe med studenter (basisgruppe), lærer fra høgskolen og praksisveileder fra sykehuset møtes til ukentlige refleksjonstimer i en ...