• Klar for aksjonsforsking? 

      Obrestad, Leif; Særheim, Ingrid Marie (Master thesis, 2012-01-30)
      Vår problemstilling er formulert som eit spørsmål om korleis ein kan drive organisasjonsutvikling gjennom aksjonsforsking på skulen. For å finne svar på dette har vi knyta til to forskingsspørsmål. Det første handlar om ...