• Kunnskapsutvikling for lærekandidater 

      Bergh, Erlend (Master thesis, 2013-10-10)
      Denne avhandlingen tar utgangspunkt i lærekandidatordningen og ser på hvordan man kan lykkes med kunnskapsutvikling for lærekandidater. Jeg har forsøkt å identifisere hvilke momenter som er avgjørende for vellykket ...