• Diskurser om kompetanse og betydningen for tilsettingsprosessen i skolen 

      Alsvik, Bodil Brå; Andersstuen, Elin (Master thesis, 2012-11-05)
      Denne masteroppgaven handler om hvordan kompetanse forstås og konstrueres, og hvilken betydning forståelsen og konstruksjonen har ved tilsetting av lærere i grunnopplæringen. Undersøkelsen er kvalitativ, hvor både ...