• Formgiving, design og håndverk. Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet 

      Aakre, Bjørn Magne (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Denne artikkelen handler om fagområdene formgiving, design og håndverk i norsk videregående opplæring, med særlig fokus på de endringer som ble gjennomført med Kunnskapsløftet i 2006. Det tas utgangspunkt i Formgivingsfag ...