• Samisk barktaking : kulturspor etter tidligere ressursutnyttelse 

      Lorås, Jostein; Storaunet, Ken Olaf (Others, 2008-12-05)
      Dagens skog- og utmarkslandskap er preget av menneskenes bruk gjennom århundrer. Historiske spor etter dette kan vi finne mange steder. Enkelte trær kan ha sårmerker etter tidligere samisk bruk. Furua kan bli svært gammel ...