• Teknologi og design i skolen 

      Aakre, Bjørn Magne (Working paper, 2013)
      I denne artikkelen tar jeg opp temaet teknologi og design i norsk skole. Bakgrunnen er at teknologi og design ble tatt inn som et tverrfaglig emne i Kunnskapsløftet fra høsten 2006. Her møtes nå ulike fagtradisjoner. Hvilke ...