• Digital dannelse 

      Thorshaug, Arve (Chronicle, 2008-10-14)
      Det å mestre digitale medier er én av fem grunnleggende ferdigheter, på linje med det å skrive, lese, regne og uttrykke seg muntlig. Digital kompetanse er en sammensatt kompetanse som betyr både teknisk, metodisk og ...