• Kvalitet i små skoler 

      Berg-Olsen, Anita (Lecture, 2011-01-05)
      Innlegg avslutningskonferansen for forskningsprosjektet "Skole og oppvekst i spredtbygde områder", HiNe 3. mars 2010, "Skolenedlegging i skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk"