• Litterær kompetanse. Portrett av tre lesarar 

      Kjelen, Hallvard Andre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Artikkelen drøfter eit sentralt problemfelt innom litteraturdidaktikken, nemleg tilhøvet mellom litterær lesing som fagleg kompetanse og litterær lesing som oppleving. Problemfeltet er særleg knytt til Louise Rosenblatts ...