• Lærerstudentenes teori- og praksistilknyttede læring 

      Løfsnæs, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Artikkelen drøfter lærerstudenters opplevelser av teoretisk og praktisk læring, og hvordan de ut fra disse opplevelsene i utdanningsinstitusjon og praksisopplæring i begynnelsen av sin utdanning ser betydningen av en ...