• Følelser er fornuft : sykepleierutdanningen mellom gjerning og tekst 

      Alteren, Johanne (Ph.D. i studier av profesjonspraksis; nr. 1 (2010), Doctoral thesis, 2010)
      I denne studien undersøker jeg forholdet mellom den teoretiske og den praktiske opplæringen i sykepleieutdanningen. Jeg fokuserer på studentenes læringsprosess og deres erfaringer og utfordringer med å integrere ulike ...