• Politigeneralist i endring 

      Steinbakk, Johnny (Master thesis, 2010)
      Politihøgskolen i Norge skal utdanne studenter til å bli reflektelie og handlekraftige polititjenestemenn/-kvinner, som er i stand til å utføre generalistoppgaver i politiet. Masteroppgaven tar utgangspunkt i høgskolens ...