• Hvorfor akkurat meg? : erfaringer fra en mangelfull tilpasset opplæring i skolen 

      Benjaminsen, May-Britt (Masteroppgave i tilpassa opplæring;nr. 4/2009, Master thesis, 2009)
      Intensjonene om en tilpasset opplæring for alle står veldig sterk i både Opplæringsloven (1998) og Kunnskapsløftet, som er gjeldende læreplan i grunnskolen i dag. Hver enkelt elev har krav på å få en tilpasset opplæring ...