• Lærerkompetanse : en viktig faktor i den skriftspråklige begynneropplæringen? 

      Birkelund, Torill; Berg, John (Masteroppgave i tilpassa opplæring;nr. 16/2010, Master thesis, 2010)
      Vår tids samfunn stiller høye krav til innbyggernes leseferdighet, og det gjenspeiler seg i kravet til skolenes leseopplæring. Tidlig innsats skal vektlegges, og dette er særlig viktig for de som har utfordringer som ...