• Gutter og lesing 

      Varfjell, Trine-Lise (Masteroppgave i tilpassa opplæring;nr. 9/2010, Master thesis, 2010)
      De internasjonale undersøkelsene PISA (Program for International Student Assessment) og PIRLS (Progress in International Reading Literacy) avdekker store variasjoner i leseferdigheter blant norske elever. Det avdekkes ...