Show simple item record

dc.contributor.authorØie, Vibeke
dc.date.accessioned2010-04-30T10:42:44Z
dc.date.available2010-04-30T10:42:44Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141717
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Elever i Norge har lave leseferdigheter og har lav bevissthet om lesestrategier. Det er helst sterke lesere som bruker dem, og det er ikke enhetsskolens fortjeneste. Elever som strever med lesing kan oppleve frustrasjon og droppe ut av skolen. Lesestrategier er tema for oppgaven. Problemstillingen er: Tar elever på 7. trinn i bruk lesestrategier på eget initiativ når de er lært? Hvilke faktorer spiller inn i prosessen fra en starter opplæringen til eleven har automatisert strategiene? Aksjonsforskning er valgt som forskningsdesign. Spørreskjema er benyttet og svarene organiseres i tabeller. Det er foretatt intervjusamtaler som støtte til spørreskjemaene. Elever fra 7. trinn deltar i aksjonen. Lærerkollegier og jeg gjør aksjonen. Studien beskrives med bakgrunn læringsteori, motivasjonsteori og kommunikasjonsteori samt litteratur om lesestrategier. Elevene tar i bruk lesestrategier på eget initiativ når de har lært dem og er blitt bevisste brukere. En trinnvis struktur og tett oppfølging i prosessen, fra elevene introduseres for lesestrategien til de har automatisert den, er nødvendig. Arbeidet må være kontinuerlig for å holde elevenes interesse oppe. Dialog er påkrevd for å bevisstgjøre og for å oppnå god motivasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i tilpassa opplæring;nr. 5/2010
dc.subjecttilpassa opplæringen_US
dc.subjectnorsken_US
dc.titleArbeid med lesestrategier på 7. trinn : nyttig del av læringsarbeidet eller bortkastet tid?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record