Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Anne-Trine
dc.date.accessioned2010-10-11T12:10:59Z
dc.date.available2010-10-11T12:10:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141723
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractMed bakgrunn i Evaluering av Reform 97, der en fant at arbeid med muntlighet i skolen var lite planlagt med mangelfull veiledning, ønsket jeg å finne ut hvordan situasjonen er i dag hos noen femteklasser. Hvilke refleksjoner lærerne gjør seg rundt sitt arbeid med muntlige tekster og ferdigheter har vært hovedfokus, og problemstillinga blei formulert i forskingsspørsmålet: Hvordan arbeides det med muntlige tekster i skolen etter Kunnskapsløftet? For å kunne svare på forskingsspørsmålet har det vært vesentlig å finne ut om arbeidet med muntlighet fortsatt er lite systematisk og preget av uttilstrekkelig veiledning. Elevens læring og utvikling påvirkes av hvilke muntlige tekster det arbeides med i skolen, og ikke minst på hvilken måte arbeidet foregår. Blant annet kriterier knyttet til arbeidet i tillegg til vurdering av det - underveis og i etterkant - ser ut til å ha betydning for elevens læringsutbytte. Et vitenskapsfilosofisk perspektiv i tråd med en vid hermeneutisk forståelse har gitt prosjektet retning i forhold til hvordan kunnskap kan konstrueres i menneskelige relasjoner. Case studie design - nærmere bestemt sammensatt single-case design - har uttrykt prosjektets plan, der de kvalitative metodene intervju og observasjon har vært sentrale. Intervju var primær metode, mens observasjon var sekundær. Et overordna mål har vært å gjennomføre prosjektet slik at menneskelige faktorer blei ivaretatt uten at undersøkeIsens troverdighet gikk til spille. Med blant annet metodene jeg valgte, hvordan jeg deltok i klasserom, utvalgte samtaletemaer og spørsmål - forberedt i samtaleveiviser ut fra aktuell teori - i tillegg til utvalgets sammensetning har jeg forsøkt å sikre undersøkeIsens reliabilitet og validitet. Undersøkelsen kan tyde på at det jobbes en del med presentasjonstekster, men at andre muntlige teksttyper har mindre plass i undervisninga. Fortsatt ser det ut til at arbeid med muntlighet både er ustrukturert og mangelfullt veiledet i tillegg til at istedenfor at muntlighet er gjenstand for undervisning, er muntlighet redskap for undervisninga.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i tilpassa opplæring;14/2010
dc.subjecttilpassa opplæringen_US
dc.subjectnorsken_US
dc.title... sånn muntlige høytlesingsfag ... : en casestudie av arbeid med muntlige tekster i skolen etter Kunnskapsløfteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record