Show simple item record

dc.contributor.authorTverbakk, May Line
dc.date.accessioned2010-04-30T10:22:50Z
dc.date.available2010-04-30T10:22:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141729
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Høgskolen i Bodø, 2009en_US
dc.description.abstractDette er en kvalitativ casestudie som omhandler vilkår for utvikling av ordforråd i skolen. Utvikling av ordforråd og forståelse kan en si er to sider av samme sak, og undersøkelsen er et bidrag til økt innsikt innenfor dette fagområdet. Studiens forskningsspørsmål er: Når lærer minoritetsspråklige elever nye ord og begreper? Ved hjelp av dybdeintervju av seks tilfeldig valgte minoritetsspråklige elever på mellomtrinnet, har jeg drøftet deres erfaringer med ordlæring i skolen og sett på hva som gjør at de lærer nye ord og begreper, hva som gjør dette vanskelig og hvilken motivasjon de har for å lære seg nye ord. I tillegg til at studien synes å vise at informantene i stor grad lærer nye ord i tråd med aktuell teori om ordlæring, peker også resultatene i retning av at informantene på mellomtrinnet i stor grad har innsikt i utfordringer knytta til egen skolehverdag. Gjennom undersøkelsen har en fått konkrete innspill på hva som gjør at de forstår, og hva som kan hemme deres forståelse i faglige sammenhenger. Denne bevisstheten om egen læringssituasjon både kan og bør utnyttes i læringssammenheng. Undersøkelsen viser at tiltak som kan fremme forståelse, er i følge informantene blant annet ords fokus i ulike kontekster. Systematisk ordlæring i skolen bør synliggjøres innenfor alle fag, spesielt der lesing inngår. Dette kan virke støttende på forståelsesprosessen, og motvirker en tilfeldig ordinnlæring der mye står og faller på den enkelte elevs initiativ. Informantene fremhever venners betydning for ordinnlæring og forståelse i undersøkelsen. Hvis en skal ta på alvor sentrale føringer i Læringsplakaten der utvikling og læring skal foregå i aktiv samhandling med omgivelsene, bør kanskje dette få større konsekvenser for planlegging og tilrettelegging av utvikling av ordforråd også i faglige sammenhenger. Studien viser også at informantene er motiverte og har en klar bevissthet om viktigheten av ordlæring både på kort og lang sikt. Informantenes erfaringer med at manglende forståelse kan gjøre skoledagen lite effektiv for elevene og dermed virke truende på motivasjonen, kan tyde på at systematisk arbeid med ordforråd kan bidra til å styrke læringstrykket i skolen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i tilpassa opplæring;nr. 1/2009
dc.subjecttilpassa opplæringen_US
dc.subjectnorsken_US
dc.title"... men nå er det inni hodet mitt ...!" : en studie av minoritetsspråklige elvers vilkår for utvikling av ordforråd i skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record