Show simple item record

dc.contributor.authorRijn-Janssen, Mia van
dc.date.accessioned2011-07-07T11:40:23Z
dc.date.available2011-07-07T11:40:23Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141739
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Universitetet i Nordland, 2011en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om tilpasset opplæring for førskolebarn ved skoleforberedende aktiviteter, i form av et aksjonsforskningsprosjekt i en barnehage. Aksjonen var rettet mot å finne en måte å jobbe på som var bedre egnet til å møte hvert enkelt barn på det utviklingsnivået det er på, i de timene som var avsatt til skoleforberedelse. Som deltakende forsker har jeg i samarbeid med tre førskolelærere gjennomført aksjonen fra januar til juni 20 l O. Førskolegruppen bestod av ti barn. Skoleforberedende aktiviteter ble sett på som en formell voksenstyrt læringssituasjon. Fagområdet "Antall, rom og form" var utgangspunkt for aktivitetene. Før prosjektstarten ble skoleforberedende aktiviteter stort sett rettet mot førskolebarna som homogen gruppe med like utviklingskarakteristikker. Det ble opplevd som et problem for barna, særlig språksvake barn. Aksjonen tok utgangspunkt i denne problemstillingen og ble gjort til følgende aksjonsmål: At arbeid med skoleforberedende aktiviteter i de timene som er avsatt til dette spesifikke arbeid, blir tilpasset det enkelte barn uansett utviklingsnivå. Et viktig delmål med aksjonen var bevisstgjøring rundt hvordan deltakerne jobber i forhold til læringsbegrepet i barnehagen og særlig begrepet tilpasset opplæring. Aksjonen ble planlagt på bakgrunn av relevant teori og nyere forskning om temaet, og min kunnskap om førskolebarn og dets læring. Den ble initiert ut fra et følt behov for forbedring. Aksjonen blir beskrevet i en evalueringsrapport, og viser trinn for trinn utviklingen i prosessen. Rapporten er skrevet med bakgrunn i prosjektmøter der det ble reflektert, evaluert og diskutert om arbeidsmåten og tilpasset opplæring i praksis. Resultatene viser at arbeidsmåten har ført til en positiv endring for førskolegruppen som gruppe, og for enkeltbarn. Det har også ført til bevisstgjøring blant deltakerne, både i forhold til arbeidsmåten og å kunne tilrettelegge for læring på det enkelte barns premisser. Aksjonsforskningen med sitt innovasjonsperspektiv, har vist seg å være en god måte å gjøre systemarbeid på også i barnehagen. Nøkkelord: Tilpasset opplæring, aksjonsforskning i barnehagen, skoleforberedende aktiviteter, førskolebarn, lek som læring, barnehagepedagogikk, læringsforståelse og innovasjonsperspekti v.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Nordland
dc.subjecttilpassa opplæringen_US
dc.titleTilpasset opplæring ved skoleforberedende aktiviteter : et aksjonsforskningsprosjekt i barnehagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber111en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record