Show simple item record

dc.contributor.authorFjelldahl, Tone
dc.contributor.authorNyheim, Kent
dc.date.accessioned2012-07-31T10:02:04Z
dc.date.available2012-07-31T10:02:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141759
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractOppgaven vår skal belyse om det er mulig å redusere relasjonelI aggresjon blant jenter gjennom å anvende relasjonspedagogikk i klasserommet. Relasjonspedagogikkens betydning er, i et historisk perspektiv, anerkjent som et godt virkemiddel for å hjelpe eleven til positiv utvikling (Bjørnson, 1860, Spurkeland, 20 Il, Aubert og Bakke, 2008). RelasjonelI aggresjon er ofte karakterisert som den mobbingen jentene bedriver mot hverandre. Det er den skjulte aggresjonen som gjøres gjennom sladder og utestenging. Den skjer i hemmelighet og mobberen er vanskelig å avdekke. Det er de nære vennskapsrelasjonene som utnyttes for å oppnå noe eller straffe noen (Simmons, 2004, Flaek, 2005). Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse ved hjelp av intervju for å belyse problemstillingen: Kan bruk av relasjonspedagogikk i klasserommet bidra til å redusere relasjonell aggresjon mellom jenter? Vårt utvalg bestod av fire lærere fra den videregående skole i Nordland. De delte tanker om egen praksis i forhold til emner innenfor relasjonspedagogikk og refleksjoner om aggresjon og relasjonelI aggresjon. T vår drøfting av materialet anvendte vi Spurkelands (20 Il) teorier om relasjonspedagogikk og relasjonskompetanse. Materialet ble kategorisert i tre deler; relasjonskompetanse, refleksjoner om aggresjon og relasjonelI aggresjon. RelasjonelI aggresjon skjer i det skjulte og det er vanskelig for andre å få øye på hva som egentlig skjer. Som lærer er det derfor viktig å skape et klima og en relasjon som gjør at elevene har den tillit som er nødvendig for å fortelle lærer, også negative situasjoner og hendelser. Vi finner at en lærers viktigste kompetanse for å skape den relasjonen som utgjør en forskjell i forhold til å avdekke relasjonelI aggresjon, er emosjonell modenhet. Lærers evne til å involvere seg, aktivere eget følelsesregister og vise dette til elevene, er viktige for å få dette til. Dette er i tråd med tidligere undersøkelser, teorier og forskning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i tilpassa opplæring;9/2012
dc.subjecttilpassa opplæringno_NO
dc.titleKan bruk av relasjonspedagogikk i klasserommet bidra til å redusere relasjonell aggresjon mellom jenter? : en studie i videregående skole, studiespesialiserende linjeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record