Show simple item record

dc.contributor.authorØybekk, Inga
dc.date.accessioned2012-09-26T11:58:58Z
dc.date.available2012-09-26T11:58:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141767
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer resultatene fra en studie der målet har vært å få mer kunnskap om hvordan statlige omsorgssentre og skole samarbeider om opplæring for enslige mindreårige asylsøkere. Det innsamlede materialet er basert på easestudie av samarbeidet mellom et omsorgssenter og dets tilhørende to skoler. Det er brukt kvalitativt intervju som metode for innhenting av empiri. Informantene er en pedagogisk rådgiver fra et omsorgssenter, som har ansvar for å samarbeide med to skoler, en ungdomsskole og en barneskole. På hver av disse skolene er rektor og den læreren som har hovedansvar for de enslige mindreårige asylsøkerbarna, blitt intervjuet. Til sammen har det vært fem informanter. Den innsamlede empirien har vært drøftet opp mot teori om opplæring, samarbeid og Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell. Hovedfunnene i undersøkelsen viser seg å være at roller, aktiviteter og relasjoner i mikrosystemet, makrosystemet og eksosystemet er viktige grunnleggende elementer i forhold til hvordan samarbeidet mellom omsorgssenter og skole fungerer. Imidlertid viser det seg at det er flere elementer som er viktige for samarbeidet. Det er innsikt og forståelse for den andres situasjon, en god dialog, åpenhet, gjensidig tillit og gode relasjoner til hverandre. Det er også funn som tyder på at for å få til et godt samarbeid, må alle aktørene være enige om et felles mål som skal nås. I denne sammenheng er det barnets faglige og sosiale utvikling. For å klare dette kan det se ut som at færre aktører i samarbeidet gjør samarbeidet mer oversiktlig og derfor bedre. Funnene mine viser at den kommunale skolen og det statlige barnevernet har et tverrfaglig, representativt, direkte og kontaktløst samarbeid. T gitte situasjoner har samarbeidet også elementer av ordinært skole-hjem samarbeid. Rollen pedagogisk rådgiver har hatt i samarbeidet er en sentral brikke. Hun har representert og sett barna som er i utvikling på alle nivåene i barnets liv.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i tilpassa opplæring;6/2012
dc.subjecttilpassa opplæringno_NO
dc.titleSamarbeid mellom skole og statlige omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkerbarn : en kvalitativ casestudie med fokus på samarbeid om opplæringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record