Show simple item record

dc.contributor.authorAlmendingen, Siv Flæsen
dc.contributor.authorKlepaker, Tom
dc.contributor.authorTveita, Johannes
dc.date.accessioned2012-02-03T10:27:24Z
dc.date.available2012-02-03T10:27:24Z
dc.date.issued2003-04-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145809
dc.description.abstractFlere studier på 90-tallet viste at naturfagets stilling var svekket (Sjøberg 1994; Lie, Kjærnsli og Brekke 1997; Nergård 1994). I det intergrerte orienteringsfaget (o-fag) i barneskolen var naturfagets plass svak både i lærebøkene og i klasserommet. Den internasjonale TIMSS-undersøkelsen (Third International Mathematics and Science Study) viste at norske 13. åringer lå under eller rundt gjennomsnittet når det gjaldt kunnskaper i naturfag (Lie, Kjærnsli og Brekke 1997). Spesielt var resultatene dårlige i emner knyttet til fagområdene kjemi og fysikk. Videre viste TIMSS-undersøkelsen at Norge var etter Japan det landet som hadde størst forskjell mellom gutter og jenters holdninger til faget. Gjennom arbeidet med ny læreplan for grunnskolen ble naturfagets situasjon vektlagt og et viktig resultat er at en har fått et natur- og miljøfag på alle klassetrinn i grunnskolen, og spesielt i barneskolen. Dette er utvilsomt en av de større strukturelle endringene fra Mønsterplanen 87 (M87) til Reform 97 (R97). I dette prosjektet har vi valgt å evaluere natur- og miljøfaget på slutten av mellomtrinnet. Det er på barnetrinnet en har fått overgang fra det integrerte ”orienteringsfaget” til ”natur- og miljøfag”, den største endring for naturfaget med innføring av den ny læreplanen. Hovedmålet for prosjektet har vært: I hvilken grad har en nådd de faglige og holdningsmessige målsetninger Reform 97 setter for natur og miljøfaget? Dette er konkretisert i disse spørsmåla som er laget ut fra de felles måla i Læreplanen i natur- og miljøfag 97 (L97): · har jenter og gutter på lik linje utviklet kunnskaper, ferdigheter, engasjement, interesse og holdninger til alle deler av faget? · har elevene utviklet kunnskaper og ferdigheter i alle deler av faget som de kan anvende i dagliglivet og i forhold til samfunnet og miljøet rundt seg? · har elevene fått kunnskap og øvelse i naturvitenskaplig historie, tenke- og arbeidsmåte? · har elevene møtt et bredt spekter av arbeidsmåter og gjennom praktiske aktiviteter fått opplevelser, ferdigheter og erfaringer som kan anvendes i praktiske gjøremål?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherForskningsrådetno_NO
dc.subjectevalueringno_NO
dc.subjectL-97no_NO
dc.subjectnaturfagno_NO
dc.titleDet bortkomne faget … Naturfaget tilbake i norsk grunnskole Synteserapport for prosjektet: Natur- og miljøfag etter Reform 97, en evaluering ut fra et elevperspektivno_NO
dc.typeResearch reportno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record