Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Per-Magnus
dc.date.accessioned2013-09-03T07:00:40Z
dc.date.available2013-09-03T07:00:40Z
dc.date.issued2013-09-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147075
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler skjuleteknikker i kroppsøvingsfaget i grunnskolen og videregående opplæring samt fysisk aktivitet ved en folkehøgskole i Midt-Norge. Resultatene fra første del av oppgaven viser at elever bruker forskjellige skjuleteknikker i kroppsøvingstimene. Ut fra intervjuene er det blitt avdekket ulike teknikker: klovneri og tøysing, tøff og forstyrrende oppførsel, finne på unnskyldninger, passiv opptreden i lagspill, oppsøke medelevers og læreres blindsoner, sette seg selv ut av spill på en lettvint måte uten at dette blir avslørt, snike bakover i køen samt lange do-pauser. Resultatene fra oppgavens andre del, tyder på at det er mulig å øke det fysiske aktivitetsnivået blant elevene på folkehøgskolen dersom man tar utgangspunkt i deres synspunkter på hva som må til for at de skal aktivisere seg.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectskjuleteknikkerno_NO
dc.subjectselvbeskyttelseno_NO
dc.subjectfolkehøgskoleno_NO
dc.titleSkjuleteknikker i kroppsøvingsfaget i skolen og fysisk aktivitet i folkehøgskolen. Et utvalg folkehøgskoleelevers erfaringer med skjuleteknikker i kroppsøvingsundervisningen i grunnskolen og videregående opplæring samt deres erfaringer og synspunkter på fysisk aktivitet ved folkehøgskolen der de er elever.no_NO
dc.title.alternativeHiding techniques in physical education and physical activity at a folk high school. Folk high school students’ experiences with hiding techniques in physical education in compulsory school and upper secondary school and their experiences and views on physical activity at the folk high school where they are students.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber53 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record