Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHanssen, Roger
dc.date.accessioned2012-11-06T11:24:57Z
dc.date.available2012-11-06T11:24:57Z
dc.date.issued2012-11-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147213
dc.description.abstractMin problemstilling har vært å undersøke om jeg som praksisveileder ved TLU bidrar til at trafikklærerstudentene blir reflekterte praktikere i forhold til økonomisk og miljøvennlig kjøring. Jeg har gjort en kvalitativ undersøkelse ved å observere fire trafikklærerstudenter gjennom hele utdanningen og intervjuet dem ved studieslutt. Denne empirien er analysert og drøftet opp mot et teoretisk rammeverk som i hovedsak er fundamentert på kunnskap, læring, veiledning og refleksjon. De mest fremtredende funn er at behovet for større innsats for å bedre regjeringens intensjoner om implementering av økonomisk og miljøvennlig kjøring er nødvendig. Det gjelder både meg som praksisveileder og trafikklærerstudentene. Funnene viser også at temaet blir anvendt i varierende grad av studentene, fra å være fraværende til å være meget godt implementert. Økonomisk og miljøvennlig kjøring er et overraskende tema for mange trafikklærerstudenter, det kan ses som en tydelig bekreftelse på behovet for styrket innsats. Et annet funn er at bedre integrering av teori og praksis viser seg å være et nødvendig satsningsområde.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpraksisveiledningno_NO
dc.subjecttrafikklærerstudenterno_NO
dc.subjectreflekterte praktikereno_NO
dc.titleMellom intensjoner og praksis. Om implementering av økonomisk og miljøvennlig kjørestilno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber93 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel