Show simple item record

dc.contributor.authorFjær, Kirsti Sandnes
dc.date.accessioned2012-11-06T13:17:48Z
dc.date.available2012-11-06T13:17:48Z
dc.date.issued2012-11-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147219
dc.description.abstractGjennom en kvalitativ analyse og kobling mellom teori og empiri forsøker jeg å belyse følgende problemstillinger: Hvordan påvirker lærerens kunnskapssyn hans/hennes valg av metoder for å utøve klasseledelse? Hvordan utvikler lærere kunnskap om klasseledelse? Hvilke prosesser kan benyttes til kunnskapsutvikling angående klasseledelse? Jeg mener også at empirien viser at lærere som greier å benytte seg av flere og ulike kunnskapsaspekter i klasseledelsen føler i større grad at de lykkes. Samtidig viser det seg at lærerens syn på kunnskap blir avgjørende for hvilke metoder han tar i bruk for å skaffe seg ny kunnskap. Lærerens trygghet i lederrollen er avgjørende, og elevenes og kollegaenes stemmer kan virke inn på denne tryggheten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectklasselederno_NO
dc.subjectperspektivmangfoldno_NO
dc.subjectklasseledelseno_NO
dc.title"Å få øye på seg selv"- blir læreren en bedre klasseleder?no_NO
dc.title.alternativeKlasseledelse – et harmonisk perspektivmangfold eller en kilde til verdikonflikt?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber116 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record