Show simple item record

dc.contributor.authorAksnes, Marit E.
dc.contributor.authorTessem, Randi
dc.date.accessioned2012-11-06T11:40:39Z
dc.date.available2012-11-06T11:40:39Z
dc.date.issued2012-11-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147221
dc.description.abstractProblemstillingen er: Hva kjennetegner kriseledelse, og hvilke oppgaver og prosesser er sentrale for kriseledelse i en kommune? Vårt utgangspunkt er hermeneutisk, og vi har valgt en kvalitativ forskningsdesign og en komparativ casestudie. Vi har funnet at det er en forskjell mellom kriseledelse og annen ledelse. Ledelse under kriser har et større trykk og flere kaosfaktorer. Videre har vi funnet at organisasjoner kan forberede seg på kriser gjennom å kjenne egen sårbarhet og ta høyde for at det «utenkelige» kan skje. Vi har funnet at lederskap kan bidra til erkjennelse og meningsskaping ved å investere tid til erkjennelsesprosesser, og ta ansvar for å bygge en kultur hvor identifisering av svakheter er like viktig som identifisering av styrker. Vi har ikke funnet signifikante forskjeller mellom kommunene med hensyn til kriseledelse. Det vi imidlertid kan registrere er at den minste kommunen er mer transparent, har lavere terskel for intervensjon, og teamet er lengre inne i sakene før de trekker seg utno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkriseberedskapno_NO
dc.subjectkriseledelseno_NO
dc.titleLedelsesutfordringer når krisen rammer organisasjonen - om kriseledelse og kriseberedskap i kommunenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber146 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record