Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMunkvik, Espen
dc.contributor.authorSelvaag, Hans Frederik
dc.contributor.authorUtheim, Trond
dc.date.accessioned2011-11-09T11:36:59Z
dc.date.available2011-11-09T11:36:59Z
dc.date.issued2011-11-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147227
dc.description.abstractAvhandlingen bygger på om kunnskap og kunnskapsutveksling mellom utøvere på ulike tjenestenivå kan ha betydning for samhandling mellom tjenestene. Hvordan kan denne samhandlingen eventuelt påvirkes av ulike maktrelasjoner mellom tjenestene? Undersøkelsen har også fokusert på betydningen av overordnede dokumenter og avtaler som styringsverktøy for utøvelse av praksis. Funnene i avhandlingen kan gi grunnlag for følgende anbefalinger: -Kommunehelsetjenesten bør legge til rette for kunnskapsutveksling internt. Dette gjennom tilrettelegging for kollegaveiledning, større grad av samtidighet i praksis rundt pasienten samt tilrettelegging av arenaer for å reflektere rundt felles praksis. - Kunnskapsutveksling mellom tjenestenivåene bør kombinere et strukturelt og et prosessuelt perspektiv. -For å forhindre tilfeldig utvikling av praksiser, bør aktørene ha bedre kunnskap om overordnede føringer, og de strukturelle avtalene bør være mulig å operasjonalisere på utøvernivå. -Operasjonalisering av føringer bør i større grad gjennomføres ved å hente kunnskap fra utøverpraksis og at aktørene i større grad involveres i utviklingen av gjensidige samarbeidsavtaler mellom tjenestenivåene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleKunnskapsutveksling på tvers av tjenestenivå i helsevesenet : en studie av kunnskap og kunnskapsutveksling mellom en psykiatrisk avdeling ved St.Olavs Hospital og en boenhet for psykisk syke i Trondheim kommune, med bakgrunn i mål om samhandlingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber133 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel