Now showing items 3289-3290 of 3290

  • Økonomiske konsekvenser for eksport av fersk laks ved endret grensekontroll 

   Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   I kapittelet analyserer vi økonomiske konsekvenser for transport av fersk laks fra Norge til EU ved oppsigelse av EØS-avtalen (NOREXIT) eller EU-medlemskap. NOREXIT innebærer veterinærkontroll ved utpassering og ...
  • The β-oxidation pathway is downregulated during diapause termination in Calanus copepods 

   Skottene, Elise; Tarrant, Ann M.; Olsen, Anders Johny; Altin, Dag; Østensen, Mari-Ann; Hansen, Bjørn Henrik; Choquet, Marvin; Jenssen, Bjørn Munro; Olsen, Rolf Erik (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Calanus copepods are keystone species in marine ecosystems, mainly due to their high lipid content, which is a nutritious food source for e.g. juvenile fish. Accumulated lipids are catabolized to meet energy requirements ...