Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSætaberget, Else-Marit
dc.date.accessioned2015-10-20T08:30:11Z
dc.date.available2015-10-20T08:30:11Z
dc.date.issued2015-10-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357123
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler faglærerens undervisnings- og veiledningspraksis av helsefagarbeidereleven i videregående skole, og om denne praksisen bidrar til at helsevesenet får sine sårt tiltrengte fagutdannede.nb_NO
dc.description.abstractFunnene tyder også på at yrkesveiledning ikke blir løftet som et tema, hverken fra skoleeier eller skoleledelse, og at yrket dermed kan bli litt borte for å i stedet følge intensjonene om å øke gjennomføringsgraden av elever som fullfører videregående skole. I lys av disse funnene kan det tenkes at faglærerens veiledningspraksis i en stor grad rettes nettopp mot elevenes individuelle behov samt dokumentasjonskrav og rapportering i forhold til lærings- og kompetansemåloppnåelse, snarere enn mot samfunnets behov for kunnskapsrike og kompetente helsefagarbeidere. Når det da stilles spørsmål om faglæreren på helsefagarbeiderutdanningen skal være en yrkesfaglærer eller en sykepleier med PPU, kan funnene og analysen av disse tyde på at det er av mindre betydning. Derimot synes det å være betimelig å spørre om utdanningen trenger en ny reform, der helsefagarbeiderutdanningen igjen skal fokuseres inn mot å være 5 en utdanningsvei der fagbrev er regelen snarere enn unntaket, og yrkesveiledning derfor rettes mot faget og mulighetene dette girnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVeiledningnb_NO
dc.subjectHelsefagarbeiderelevernb_NO
dc.titleElle melle deg fortelle…Hvordan og hvorfor yrkesveileder faglæreren elever i helsefagarbeiderutdanningen i videregående skole -og hvordan sammenfaller dette med samfunnets behov for utdanning av kompetent helsepersonell?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber115 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel