Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSimavik, Beate
dc.date.accessioned2015-10-20T08:36:15Z
dc.date.available2015-10-20T08:36:15Z
dc.date.issued2015-10-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357128
dc.description.abstractDenne avhandlingen setter søkelyset på ledelse i teknologibedriften UNINETT AS, og hva slags kunnskap lederne benytter i denne kunnskapsbedriften. Jeg ønsker å avdekke om det er mulig å få fagorienterte ledere til å endre fokus til strategisk ledelse. Grunnlaget for resultatene i avhandlingen er en spørreundersøkelse blant alle ansatte, samt dybdeintervjuer med fem direktører i UNINETT AS. Studien viser at lederne i denne teknologibedriften i stor grad baserer sin ledelse på fagorientering, strategisk ledelse, organisasjonskultur, ledelse definert som kunnskapsledelse, samt taus kunnskap. Jeg mener at ledelsespyramiden i denne kunnskapsbedriften er snudd opp ned i forhold til den tradisjonelle ledelsespyramiden fra Scientific Management v/ Taylor, i den forstand at kunnskapsmedarbeiderne er på toppen av hierarkiet. Dette medfører en maktforskyvning der kunnskapslederne blir tilretteleggere og bidrar til at kunnskap skapes og deles. Det er også denne strukturen som medfører at bedriften lykkes i oppfylling av målbildet, og den bidrar til at denne kunnskapsintensive bedriften kan lykkes med liten grad av autoritær ledelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKunnskapsledelsenb_NO
dc.subjectKunnskapsmedarbeidernb_NO
dc.subjectUninettnb_NO
dc.subjectKunnskapsbedriftnb_NO
dc.titleHvordan få ledere i en teknologibedrift til å endre fokus fra fagorientert ledelse til strategisk ledelse?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber106 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel