Show simple item record

dc.contributor.authorSchei, Tone Merethe
dc.date.accessioned2015-10-27T11:19:13Z
dc.date.available2015-10-27T11:19:13Z
dc.date.issued2015-10-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358111
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen omhandler kunnskapsledelse i offentlig sektor, i møte med markedet. Trondheim kommune har utviklet 2 ulike modeller som i økt grad skal bidra til å bosette flyktninger til det private boligutleiemarkedet, og som da representerer privat sektor. I modell I bosettes flyktninger med avtale om bosetting til kommunen i det private boligmarkedet. Dette skjer via formidling og koordinering fra kommunen. Modell II er basert på flyktningens selvfremskaffelse av bolig og som da er inngangen til bosetting til kommunen. Dette innebærer at flyktningen selv skal forhandle med markedet om pris og, det eventuelt både før og etter henvendelse til kommunen. Hensikten med studien har vært å finne ut og bidra til å få kunnskap om kunnskapsledelse i offentlig sektor og hvordan dette arter seg. Videre hvorvidt byråkratiet har klart å tilrettelegge og fasilitere verdiskapningsprosesser, og hvordan det fremtrer i denne konteksten. Det er gjennom metodetriangulering anvendt både spørreskjema og gjennomført semi-strukturerte intervju med 7 respondenter representert ved både kommunal og statlig sektor. Det er i tillegg analysert 27 case fordelt på henholdsvis 15 og 12, som representerer modell I og modell II.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkunnskapsledelsenb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectflyktningernb_NO
dc.subjectTrondheim kommunenb_NO
dc.subjectboligutleiemarkedetnb_NO
dc.titleKunnskapsledelse under stress og press- når beslutninger må tilpasses markedskrav ved bosetting av flyktningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber114 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record