Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjelen, Hallvard Andre
dc.date.accessioned2015-12-21T20:13:33Z
dc.date.accessioned2016-01-07T13:23:20Z
dc.date.available2015-12-21T20:13:33Z
dc.date.available2016-01-07T13:23:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKjelen, H.A. (2015). Litterær kompetanse. Portrett av tre lesarar. Acta Didactica Norge, 9(1). Hentet fra https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1390/2225nb_NO
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372849
dc.description.abstractArtikkelen drøfter eit sentralt problemfelt innom litteraturdidaktikken, nemleg tilhøvet mellom litterær lesing som fagleg kompetanse og litterær lesing som oppleving. Problemfeltet er særleg knytt til Louise Rosenblatts arbeid. Ho viser ved hjelp av omgrepa efferent og estetisk lesing korleis det er ei utfordring for litteraturlæraren å utvikle ei litteraturundervisning som i tilstrekkeleg grad tek omsyn til kjensler og røynsler. I ein litteraturteoretisk kontekst er subjektive responsar på litterære tekstar irrelevante, men i ein litteraturdidaktisk kontekst er subjektive responsar høgst relevante. Denne artikkelen bidrar inn i diskusjon-en mellom anna ved å trekkje inn meir empirisk basert litteraturteori som referanseramme. Artikkelen presenterer tre lesarars litterære responsar, og viser korleis kunnskap om individuelle lesarresponsar kan vere utgangspunkt for ei litteraturundervisning som balanserer ei fagleg tilnærming til litteratur opp mot ei meir opplevingsbasert tilnærming.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversitetet i Oslonb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectLitteraturundervisningnb_NO
dc.subjectlitterær kompetansenb_NO
dc.subjectempirisk litteraturteorinb_NO
dc.subjectlesarresponsnb_NO
dc.titleLitterær kompetanse. Portrett av tre lesararnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.date.updated2015-12-21T20:13:33Z
dc.rights.holder© 2015, The Author(s) & adno.no
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.source.volume9nb_NO
dc.source.journalActa Didactica Norgenb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.cristin1259829


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge