Show simple item record

dc.contributor.authorHübner, Kathrin
dc.date.accessioned2016-03-10T12:13:41Z
dc.date.available2016-03-10T12:13:41Z
dc.date.issued2016-03-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381970
dc.description.abstractFor fagoppgåva i pedagogikk har eg valt temaet «Risikofylt leik i barnehagen». Oppgåva byggjer på ei kvalitativ undersøking med bakgrunn i problemstillinga «Korleis vurderer barnehagelæraren risiko og tryggleik i barns viltre leik?». Bakgrunnen for val av tema er at man i dagens samfunn er svært opptatt av tryggleik for barna i barnehagen samtidig som barna skal få utfalde seg i ulike typar leik, deriblant risikofylt leik. Formål med oppgåva er å utvikle forståing for barnehagelærarens tenkemåtar i forhold til risiko, risikovurdering og risikofylt leik og finne ut korleis ein som barnehagelærar i praksis kan leggje til rette for risikofylt leik samtidig som barns tryggleik er ivaretatt. Undersøkinga vart gjennomført i form av intervju og dokumentstudie. Resultata av undersøkinga viser at den vaksne er svært viktig for tilrettelegging av risikofylt leik. Barnehagelæraren sin kunnskap, erfaring og evne til refleksjon samt evne til å delta på barn premisser er viktige verktøy for å kunne leggje til rette for risikofylt leik i barnehagen.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectrisikofylt leiknb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectbarnehagelærarenb_NO
dc.titleRisikofylt leik i barnehagen: kvalitativ undersøking av barnehagelæraren si vurdering av risiko og tryggleik i barns viltre leiknb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber29 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge