• 1-åringen i barnehagen : omsorg, tilknytning og trygghet 

   Tolkmo, Beathe Cecilie (Student paper, others, 2015-02-10)
   Formålet med rapporten er å finne ut hvordan andre førskolelærere jobber for at 1-åringene skal ha en god hverdag i barnehagen. Hvordan de forstår 1-åringens behov, og hva de gjør for å ivareta dem. Min problemstilling ...
  • Arbeidsmåter og pedagogisk grunnsyn: hvordan jobber personalet sammen om å utvikle et felles pedagogisk grunnsyn i barnehagen 

   Svensen, Linda Jeanette Lunde Flobak (Student paper, others, 2012-03-05)
   Som siste års student ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna, skal jeg skrive en fagoppgave i pedagogikk som en del av den avsluttende eksamen i faget. I løpet av mine snart tolv år i barnehage og ikke minst ...
  • Barnas rett til medvirkning : førskolelærerens rolle i samhandling med barn 

   Lind, Camilla (Student paper, others, 2015-02-09)
   Temaet for fagoppgaven min er «Barnas rett til medvirkning - førskolelærerens rolle i samhandling med barn». Jeg har i denne fagoppgaven intervjuet to førskolelærere og drøftet hvilke refleksjoner de gjør seg i forhold til ...
  • Barns følelse av mestring i barnehagen 

   Sandstedt, Christin (Student paper, others, 2012-03-05)
   Tema for fagoppgaven min er "Barns følelse av mestring i barnehagen". Barns følelse av mestring i hverdagen er viktig for barnets lærelyst og utvikling av en positiv selvfølelse. Som førskolelærer er det viktig for oss å ...
  • Barns medvirkning 

   Aune, Kirsten-Marie (Student paper, others, 2012-03-05)
   Siden jeg mener dette er et tema som er viktig for barna i barnehagen har jeg valgt å skrive om barns medvirkning i min fagoppgave som er en del av eksamen i pedagogikkfaget siste året på førskolelærer studiet. Jeg ønsker ...
  • Barns mestring i uformelle læringssituasjoner 

   Tørnby, Linda Cathrin (Student paper, others, 2012-02-28)
   Ut i fra mitt ønske om å undersøke de uformelle læringssituasjonene i barnehagen og utførelsen av disse med tanke på barns mestring, blir problemstillingen: Hvordan kan førskolelæreren legge til rette for at barn mestrer ...
  • Danning og BRM: hvordan kan førskolelærer tilrettelegge for utvikling av dannelse ved hjelp av barns rett til medvirkning i barnehagen 

   Furuly, Gro Kristin Jakobsen (Student paper, others, 2012-02-29)
   Tema for min undersøkelse er danning og barns rett til medvirkning. Jeg har lyst til å se på hvordan personalet i barnehagen jobber med danning og barns rett til medvirkning, med tanke på om disse kan ha innvirkning på ...
  • Den profesjonelle barnehagelæreren : Mobbing i barnehagen 

   Oldervik, Linn Kjøl (Student paper, others, 2016-02-12)
   Tittelen på denne oppgaven er ”mobbing i barnehagen” og mitt formål er å undersøke hvordan barnehagelæreren arbeider sammen med personalet sitt i forebyggingen av mobbing. Jeg ønsker å finne ut hva barnehagelærere mener ...
  • Den profesjonelle barnehagelæreren: likestilling mellom gutter og jenter i barnehagen 

   Salomonsen, Tonje (Student paper, others, 2016-03-10)
   Vi har fått i oppgave å lage en undersøkelse som omhandler Den profesjonelle barnehagelæreren. Mitt tema for undersøkelsen er likestilling mellom gutter og jenter i barnehagen. Formålet med oppgaven er å formidle ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: nyutdannete førskolelærere 

   Magnell, Lena Christin (Student paper, others, 2011-03-08)
   Nyutdannete førskolelærere trenger en god start. Du skal kunne forvente å få en introduksjon om den nye arbeidsplassen din. Slik en foresatt forventer at de blir introdusert når barnet deres begynner i barnehagen. Men er ...
  • Den profesjonelle førskolelæreren 

   Tellebon, Gunn Eli (Bachelor thesis, 2010-03-22)
   ”Jo mere vi er sammen – jo gladere vi blir,” lyder en del av sangen om det å ha det gøy sammen med sine venner. Og hvem vil vel ikke ha det slik? I denne oppgaven vil jeg forsøke å få fram viktigheten av å bruke humor for ...
  • Den profesjonelle førskolelæreren : "e veit om eit hemmelig rom kor vi kan gjæm oss..." 

   Kleivhaug, Rita (Bachelor thesis, 2010-03-24)
   ”Den profesjonelle førskolelærer” og med underteksten ”e veit om eit hemmelig rom, kor vi kan gjæm oss…” lyder overskriften på min fagoppgave. Teksten tar oss med inn i rom og gir assosiasjoner til det som eventuelt kan ...
  • Dobbel kulturtilhørighet: hva kan førskolelærer gjøre for å støtte minoritetsspråklige barns doble kulturtilhørighet? 

   Rogne, Mona Merete (Student paper, others, 2012-02-28)
   Rammeplanen er klar på hva barnehagene skal gjøre; støtte opp under den doble kulturtilhørigheten. Det kan være et stort rom for hvordan man velger å arbeide med dette. Rammeplanen presiserer bare at det skal være et ...
  • Fagoppgave i pedagogikk 

   Forsland, Cathrine Pedersen (Student paper, others, 2012-03-05)
   Tema jeg har valgt er den flerkulturelle barnehagen. Grunnenene til at valget falt på dette temaet er flere. Det er svært aktuelt i vår tid, og blir mest sannsynlig enda mer belyst i årene som kommer. Det er også et tema ...
  • Fagoppgave i pedagogikk 

   Utland, Silje Merete Aa (Student paper, others, 2012-03-02)
   I dagens samfunn er det blitt lovet full barnehagedekning fra staten. Dette medfører at flere vil ha barna sine i barnehagen. Flere foreldre starter i jobb allerede når barnet deres er ca 1 år og det medfører at de søker ...
  • Fagoppgave i pedagogikk 

   Waldal, Inger Kristina (Student paper, others, 2012-03-06)
   Gjennom førskolelærerstudiet har jeg vært så heldig at jeg har kunnet jobbe i en barnehage på en småbarnsavdeling. Jeg har kunnet sette teorien vi har lest og lært om ut i praksis og det har vært like spennende hver gang ...
  • Det fysiske innemiljøet i barnehagen 

   Fagerjord, Ida Kristine (Student paper, others, 2012-02-29)
   Jeg har valgt å skrive om det fysiske innemiljøet i barnehagen og da i forhold til rollelek. Jeg ønsker å finne ut mer om hvordan en som førskolelærer kan legge til rette innemiljøet for rollelek. Jeg har kommet frem til ...
  • Hva synes førskolelærere er viktig for barna i tilvenningsperioden? 

   Sæbø, Marie Doreen Félix (Student paper, others, 2012-03-05)
   Etter at regjeringen la til rette for full barnehage dekning i 2008, fikk barnehagene en økt andel av små barn i aldersgruppe 0-3 år. Som følge av dette kan selve innkjøringen være utfordrende i seg selv for både de nye ...
  • Hvilken forståelse har barnehagelæreren av medvirkning for 1 åringene? 

   Oddøy, Hanne Bråten (Student paper, others, 2016-02-12)
   Det overordnede tema for denne rapporten er Den profesjonelle barnehagelærer. Ut fra dette har jeg valgt å fokusere på barns medvirkning. Ut fra dette fokuset valgte jeg problemstillingen: Hvilken forståelse har ...
  • Hvilken kompetanse skal en førskolelærer ha for å være en god leder? 

   Sandstrak, Christina (Student paper, others, 2011-03-07)
   Gjennom mitt 34-årige liv og 14-års praksis fra barnehage har jeg møtt ulike typer ledere som har hatt hver sin lederstil. Snart skal jeg være ferdig utdannet førskolelærer for barn, medarbeidere og foreldre, og hvilken ...