• Den profesjonelle førskolelæreren 

   Tellebon, Gunn Eli (Bachelor thesis, 2010-03-22)
   ”Jo mere vi er sammen – jo gladere vi blir,” lyder en del av sangen om det å ha det gøy sammen med sine venner. Og hvem vil vel ikke ha det slik? I denne oppgaven vil jeg forsøke å få fram viktigheten av å bruke humor for ...
  • Tospråklighet : hvordan legge til rette språkopplæring for tospråklige barn i barnehagen 

   Selboe, Ingunn (Bachelor thesis, 2010-03-24)
   Denne fagoppgaven er en del av eksamen i pedagogikk. Ved denne har vi stått fritt til å velge eget tema og problemstilling under temaet ”Den profesjonelle førskolelærer”. Mitt valg av tema falt på tospråklighet. Og bakgrunnen ...
  • Den profesjonelle førskolelæreren : "e veit om eit hemmelig rom kor vi kan gjæm oss..." 

   Kleivhaug, Rita (Bachelor thesis, 2010-03-24)
   ”Den profesjonelle førskolelærer” og med underteksten ”e veit om eit hemmelig rom, kor vi kan gjæm oss…” lyder overskriften på min fagoppgave. Teksten tar oss med inn i rom og gir assosiasjoner til det som eventuelt kan ...
  • Likestilling i barnehagen 

   Dørum, Maybelle (Bachelor thesis, 2010-03-26)
   I denne oppgaven skriver jeg om likestilling i barnehagen. Jeg har tatt utgangspunkt i en semesteroppgave jeg skrev tidligere i år som handlet om hvordan personalet i barnehagen kan jobbe for å fremme likestilling mellom ...
  • Pedagogisk dokumentasjon: fagoppgave i pedagogikk 

   Bjerkaas, Marit (Bachelor thesis, 2010-04-16)
   Formålet med denne oppgaven er delt i to. Det ene er min nysgjerrighet på hvordan jeg kan bruke pedagogisk dokumentasjon i utviklingsarbeid i barnehagen. Det andre er at denne oppgaven er en del av eksamen i pedagogikk ved ...
  • Toddlerbarna i barnehagen 

   Juul, Mona Renate Løvmo (Student paper, others, 2011)
   Toddler - barna er små og hærlige mennesker, og de gir meg mye glede og fryd. De krabber og stabber med sine små føtter, smiler og ler, og det er ikke alltid like enkelt å forstå deres språk. Ut fra dette er "toddler - ...
  • Hvilken kompetanse skal en førskolelærer ha for å være en god leder? 

   Sandstrak, Christina (Student paper, others, 2011-03-07)
   Gjennom mitt 34-årige liv og 14-års praksis fra barnehage har jeg møtt ulike typer ledere som har hatt hver sin lederstil. Snart skal jeg være ferdig utdannet førskolelærer for barn, medarbeidere og foreldre, og hvilken ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: nyutdannete førskolelærere 

   Magnell, Lena Christin (Student paper, others, 2011-03-08)
   Nyutdannete førskolelærere trenger en god start. Du skal kunne forvente å få en introduksjon om den nye arbeidsplassen din. Slik en foresatt forventer at de blir introdusert når barnet deres begynner i barnehagen. Men er ...
  • Veiledning som metode til kompetanseheving for assistenter i barnehagen: fagoppgave i pedagogikk 

   Opdal, Sylvia (Student paper, others, 2011-03-08)
   Formålet med oppgaven min er todelt. Mitt motto er at jeg ikke bare skal bli en førskolelærer, men en god førskolelærer. Når jeg har valgt veiledning som tema for forskningsoppgaven min, er målet mitt å øke min egen ...
  • Dobbel kulturtilhørighet: hva kan førskolelærer gjøre for å støtte minoritetsspråklige barns doble kulturtilhørighet? 

   Rogne, Mona Merete (Student paper, others, 2012-02-28)
   Rammeplanen er klar på hva barnehagene skal gjøre; støtte opp under den doble kulturtilhørigheten. Det kan være et stort rom for hvordan man velger å arbeide med dette. Rammeplanen presiserer bare at det skal være et ...
  • Barns mestring i uformelle læringssituasjoner 

   Tørnby, Linda Cathrin (Student paper, others, 2012-02-28)
   Ut i fra mitt ønske om å undersøke de uformelle læringssituasjonene i barnehagen og utførelsen av disse med tanke på barns mestring, blir problemstillingen: Hvordan kan førskolelæreren legge til rette for at barn mestrer ...
  • Pedagogisk dokumentasjon 

   Forsbakk, Veronika (Student paper, others, 2012-02-28)
   Når blir egentlig dokumentasjon pedagogisk? Dette er et spørsmål jeg ofte reflekterer over. Er det nok å henge opp bilder fra en aktivitet og kalle det for pedagogisk dokumentasjon, eller må det mer til? Dette spørsmålet ...
  • Toddlernes motoriske aktivitet 

   Almark, Trine (Student paper, others, 2012-02-28)
   Temaet for fagoppgaven min er; toddlernes motoriske aktivitet. Jeg vil undersøke hvordan det blir tilrettelagt for toddlernes motoriske aktivitet i tre forskjellige barnehager, og jeg vil se på både inne og ute området i ...
  • Det fysiske innemiljøet i barnehagen 

   Fagerjord, Ida Kristine (Student paper, others, 2012-02-29)
   Jeg har valgt å skrive om det fysiske innemiljøet i barnehagen og da i forhold til rollelek. Jeg ønsker å finne ut mer om hvordan en som førskolelærer kan legge til rette innemiljøet for rollelek. Jeg har kommet frem til ...
  • Tilknytning i barnehagen 

   Kopperud, Hilde Kristine (Student paper, others, 2012-02-29)
   Når barnet starter i barnehage, så er dette en stor omveltning for barnet som er vant til at tilknytningspersonene alltid er i nærhet. I barnehagen er det mange andre barn og noen voksne som nå skal ta vare på barnet og ...
  • Danning og BRM: hvordan kan førskolelærer tilrettelegge for utvikling av dannelse ved hjelp av barns rett til medvirkning i barnehagen 

   Furuly, Gro Kristin Jakobsen (Student paper, others, 2012-02-29)
   Tema for min undersøkelse er danning og barns rett til medvirkning. Jeg har lyst til å se på hvordan personalet i barnehagen jobber med danning og barns rett til medvirkning, med tanke på om disse kan ha innvirkning på ...
  • Hvordan synliggjør pedagogisk leder kompetansen, taus kunnskap, hos personalet? 

   Sjursen, Aina (Student paper, others, 2012-02-29)
   Temaet for undersøkelsen er den uformelle/tause kunnskapen personalet innehar i barnehagen. I en institusjon som barnehagen er det ofte flere, assistenter for eksempel, som ikke har formell utdannelse, som førskolelærerutdanning, ...
  • Minoritetsspråklige barn i barnehagen 

   Bonden, Kari-Anne (Student paper, others, 2012-02-29)
   Det samfunnet vi lever i dag er et mer mangfoldig samfunn, noe som innebærer at befolkningen i Norge har forskjellige språk, kulturell og religiøs bakgrunn (Andersen, Bleka, Gjervan, 2006, s.87). Det vil derfor være stor ...
  • Nyutdannede førskolelærere 

   Røine, Mari Gudrun (Student paper, others, 2012-03-02)
   "Som nyutdannet førskolelærer kan du forvente å få god oppfølging når du begynner å jobbe på den første arbeidsplassen din. Det har du krav på som arbeidstaker. Noen arbeidsplasser har et introduksjonsprogram for nyansatte. ...
  • Hvordan kan førskolelærer beholde entusiasme og motivasjon i jobben med tanke på innstillinger til endringer i jobben? 

   Fiskergård, Kari Pernille (Student paper, others, 2012-03-02)
   Etter jeg startet på utdannelse til førskolelæreryrket ved Høgskolen i Nesna, har jeg sett hvor store endringer det har vært innenfor dette yrket de siste 10 årene spesielt. Jeg har også forstått viktigheten av at vi jobber ...