Show simple item record

dc.contributor.authorEidsmo, Ann Christin Sørensen
dc.contributor.authorEklo, Kristin Lovise
dc.contributor.authorVeie-Rosvoll, Vibeke
dc.date.accessioned2016-10-24T09:03:14Z
dc.date.available2016-10-24T09:03:14Z
dc.date.issued2016-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417195
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om læring og utvikling i ledergruppa ved Verdal videregående skole, med utgangspunkt i den fylkeskommunale satsingen «Ledelse av læringsprosesser i videregående skoler i Nord-Trøndelag». Denne satsingen medførte innføring av metoden skolevandring ved Verdal videregående skole. Skolen hadde allerede i 2012 besluttet å ta metoden i bruk, men etter flere endringer i ledergruppa hadde skolen i 2015, da vi startet arbeidet med masteroppgaven, ennå ikke kommet skikkelig i gang. Rektor ønsket at vi skulle bidra til å få til en bedre implementering av metoden. Med bakgrunn i dette valgte vi å gjennomføre en aksjonsbasert endringsprosess hvor deltagerne skulle være medforskere. Det har vært flere formål med dette arbeidet. Ledergruppas formål var å få bedre implementering av metoden skolevandring, samt å bruke mer tid på utviklingsarbeid og mindre tid på administrative oppgaver. Vårt formål har vært å bidra til kunnskapsutvikling og organisatorisk læring og å se på hva som skaper rom for utvikling, samt bidra til vitenskapen gjennom denne avhandlingen. Endringsprosessen har vært basert på møter med ledergruppa og individuelle intervju med sju av lederne som alle gjennomfører skolevandringer. Ledergruppa består av tilsammen ni ledere. Vi har gjennomført aksjoner som Erfaringsdeling, Kunnskapspåfyll, Uttesting av ny praksis og Feedback fra lærere. I løpet av prosessen ble også de to siste lederne inkludert som deltagende og reflekterende medlemmer i gruppa. Gjennom prosessen registrerte vi i samtaler med lederne en gradvis holdnings- og atferdsendring gjennom økt antall gjennomførte skolevandringer og økt forståelse for sin egen rolle og kompleksiteten i skoleledelse. Dette ser vi oppnås ved at alle lederne ikke bare sier at de ønsker å forplikte seg, men også viser dette ved å delta i prosessen. I prosessen ble lærerne som hadde hatt skolevandring spurt om de hadde tro på metoden. Deres tilbakemelding var klar og tydelig på at skolen måtte fortsette skolevandringen og at de så nytten i metoden for å forbedre egen praksis. Tilbakemeldingen deres styrket også ledergruppas tro på at deres prioritering av metoden var riktig bruk av tid. Skolevandring ble bedre implementert. Dette skjedde gjennom å bygge en felles virkelighetsforståelse. Det skjedde læring og kunnskapsutvikling i ledergruppa, og her var særlig utforsking og erfaringsdeling viktig for å få til dette. Vi mener at aksjonsbasert endringsprosess var en hensiktsmessig metodisk tilnærming for å bedre implementeringen, og for å få til læring og kunnskapsutvikling. Videre fant vi at tid, arena og anledning er viktige faktorer for rom for utvikling. Vi mener også at organisatorisk læring er et viktig element i en slik prosess.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleRom for ledelse. Hvordan kan skolevandring bidra til god ledelse ved Verdal videregående skolenb_NO
dc.title.alternativeOpportunities for management. How can walk-through-method contribute to better management at Verdal secondary school?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record